Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEHOORZAAMHEID. l53
voor een tijd af te zonderen, het vermaak te onthouden of
welke bestraffing verder in dezen voor gepast mag beschouwd
worden.
Overigens is, gelijk wij vroeger aanvoerden, orde de ziel
der gehoorzaamheid. Eene stipte orde in huis en school,
gewijzigd naar de behoeften van het kind, maakt in de eerste
plaats, het gehoorzamen tot eene ligte gewoonte. Eene harte-
lijke liefde voor ouders, meesters en God, verwekt voorts ver-
trouwen en geloof en dezen maken het gehoorzamen tot
eenen aangenamen pligt.
Men verlange dan niets van het kind, dat hem onmogelijk
of wel te moeijelijk valt te doen of te laten. Moet men
iets gebieden of verbieden, dan doe men dit met ernst en
vordere eene stipte gehoorzaamheid. Niets is nadeeliger voor
de vorming van het karakter der kinderen dan eene wanke-
lende, een veranderlijke wil van den Opvoeder. Zelden ver-
biede of gebiede met hetzelfde tweemalen.
Is het kind nog jong, dan bezige men weinige woorden
om het te doen gehoorzamen; naderhand geve men in liefde
de redenen op en leide het kind zoo tot eene verstandige
gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid moet voorts nimmer beloond worden;
alleen toone men daarover zijne tevredenheid in gewone en
zijne blijdschap in ongewone gevallen. De streving naar
eene gepaste gehoorzaamheid leidt tot zelfstandigheid en
deugd, zij bevat den grondslag tot waarachtig geluk.
Gehoorzaamheid is dus de grondslag voor de geheele opvoe-
ding. Gehoorzaamheid aan ouders en leermeesters leidt tot
gehoorzaamheid aan God; gehoorzaamheid aan God leidt
tot het getrouw vervullen van alle maatschappelijke en Chris-
telijke deugden en dit vormt den mensch tot een goed staats-
en een gelukkig hemelburger.