Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i52 gehoorzaamheid.
ding, om de kinderen tot gehoorzaamheid te leiden. Door al
dat verbieden en gebieden verhindert men de vrije ontwikkeling
van het oorspronkelijke goede in den jeugdigen mensch, en
vormt hem ligt tot een werktuig, dat alleen door eene van
buiten aangebragte kracht in werking komt; men doodt van
lieverlede in hem den adel van zijnen geest. En dit wordt
te ligter het geval, wanneer de bevelen van ouders en On-
derwijzers veel in zin en vorm verschillen, of wel geheel in
strijd met elkander zijn.
Zoodoende worden duizende kinderen karakterlooze men-
schen, ongelukkig voor zichzelven, gevaarlijk voor de za-
menleving, of zij blijven niets beteekenende slaven, buiten
staat, om in 't vervolg zelfstandig te handelen; zoogenaamde
ongeluksvogels, ongeschikt voor de hun opgedrongene werk-
zaamheden; kopijen, zonder oorspronkelijk karakter. Wij
herhalen het: wie wil gebieden en verbieden, zorge daardoor
den heiligen kinderzin niet te kwetsen of te vernietigen en
de vrije ontwikkeling van het 'eigendommelijk goede te be-
letten. Früauf zegt: » in het algemeen moet uit de opvoe-
ding alle gemaaktheid verbannen zijn en overal natuurlijkheid
doorstralen: — dat heet echter niet beschaafdheid en wild-
heid, maar onbezorgde blijmoedigheid en kunsteloosheid.
Men moet aan den gulden leeftijd der jeugd deszelfs voorregt
van natuurlijkheid niet betwisten. Er komen, helaas! in
den volgenden leeftijd nog jaren genoeg, in welke men zich
aan den dwang der gemaaktheid moet onderwerpen."
Dat men dan toch bovenal niet door het gedurig beris-
pen, gebieden en verbieden den vrolijken geest der school
onderdrukke. Waar zich onwil vertoont, en de geest der
algemeene orde niet in staat is om het kind te leiden tot
gehoorzaamheid, daar komt eene krachtige buiging van
den wil te pas, hetzij door den onwillige van de overigen