Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEHOOKZAAMHEID, • l5x
zijnen wil niet op, maar verschuift slechts de uitvoering,
en tracht naar bevrediging van zijnen wensch op eene be-
dekte manier. Het kind leert daarentegen hen haten, die
hun voortdurend tegenwerken en alle levensgenot benemen,
het wordt achterhoudend, listig, geveinsd en aan den leugen
gewoon: haat en wrok vestigen zich in zijn jeugdig hart.
Ziedaar de schoone vrucht van eene zoogenaamde gestrenge
opvoeding. Zij is altijd en in ieder geval verkeerd, want zij
is tegennatuurlijk; en de ouders, die gestreng zijn, omdat
zij dit heilzaam en pligtmatig achten, zijn op eenen dwaal-
weg, of door wijsneuzen en onkundige raadslieden misleid."
Zoodra het handhaven van gehoorzaamheid eene onder-
drukking van den kinderzin, eene stiefmoederlijke inkrimping
van kinderlijk genot, van eene betamelijke vrijheid, van
genoegzame gelegenheid, om voldoening te geven aan vele
kinderlijke wenschen enz. ten gevolge heeft, is zij eene der
gewelddadigste middelen, om de vrije ontwikkeling van den
jeugdigen mensch tegen te gaan en het karakter te bederven.
Gehoorzaamheid te handhaven is moeijelijk en niet moeijelijk.
Moeijelijk wordt het, wanneer men daartoe vrees voor straf
of zucht 'naar belooning in het kind verwekt; gemakkelijk,
als zulks uit het hart en het verstand van den opvoeder
voortkomt. De zaak is dus.
De gehoorzaamheid moet door den geest van den Onder-
wijzer en den geest der school aangekweekt worden. Heer-
schen in het hart van den Onderwijzer zucht tot orde en
eene behoorlijke liefde voor zijn vak; bezit hij daarenboven
genoegzame geschiktheid, om met kinderen te kunnen om-
gaan , dan valt het hem niet moeijelijk, de kinderen aan eene
betamelijke gehoorzaamheid, zonder verkrachting der natuur,
te gewennen en dezelve tot eene gewoonte te maken. Over
't algemeen gebiedt en verbiedt men te-veel bij de opvoe-^