Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l5o gehoorzaamheid.
gezindheid, hlijmoedigheid, werkzaamheid en goede zeden»
Zij maakt elk huisgezin, elke school tot een verblijfplaats
van nut en genoegen. —
Er kan echter ook gehoorzaamheid in eene huishou-
ding of school hestaan, zonder deze vruchten op te leveren.
Dit is het geval, wanneer zij voortvloeit uit eene te strenge
onthouding der kinderlijke vrijheid, vrees voor straf, zucht
naar helooning enz. Het is, over 't algemeen genomen,
eene groote dwaasheid, den kinderen gehoorzaamheid en
vlijt af te dwingen. Als beginsel moet men zulk eene han-
delwijze gestrengelijk afkeuren. Men moet hierbij bedenken,
dat zij ophouden eenige verdienste te hebben, die hunne
pligten om belooning, eer of vrees voor straf vervullen en
niet ter liefde van de deugd, uit een heilig geloof aan Ou-
ders, Onderwijzers en God. Dit moet als beginsel worden
vastgehouden. Van het innerlijke moet het ook hier naar
buiten komen: niet omgekeerd. Door eene afgedwongene
gehoorzaamheid verwekt men veelal veinsaards, zelfs reeds
bij kleine kinderen; ook kleine vleijers, die zich uiterlijk
aan den wil van vader, moeder of van den Onderwijzer on-
derwerpen, om zich hierdoor gemakkelijk van gunsten en
gaven te kunnen verzekeren. De groote Jean Paul zegt
daarom te regt: » Zoek in het gebieden en verbieden niet
uw genoegen, maar vind dat meer in het vrije handelen
van het kind." Te dikwerf gebieden heeft meer het ou-
derlijk voordeel of welbehagen, dan het geluk des kinds
ten doel. De heer Scheltema merkt te regt aan: »velen
meenen, dat het kind buigzamer en meer ondergeschikt wordt
gemaakt, wanneer men het in zijnen wil nimmer toegeeft;
maar zij bedriegen zich. Wat het kind niet langs een' open
weg erlangen kan, zoekt en vindt het langs eenen geheimen
weg. Hetwordt niet toegevend, maar halsstarrig, het geeft