Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l48 ORDE.
behoorlijke vrijheid aan knellende banden leggen en de kin-
derlijke blijmoedigheid onderdrukken.
Het handhaven van orde moet zich in de hoofdzaak be-
palen :
a. bij het op den tijd ter school komen en het eindigen
der schooltijden;
b. bij het geregeld afwisselen der bezigheden;
c. bij het zitten aan, het gaan van en terugkomen tot
de tafels;
d. bij de verschillende spelen, ligchaamsoefeningen en
lessen;
e. bij het ronddeelen, ophalen en bergen van schoolbe-
hoeften, speeltuig enz.;
f. bij het verrigten van der kinderen werkzaamheden;
g. bij gebed en dankzegging;
h. bij het handhaven der zedelijkheid, het bestraffen van
ondeugden, het aanmoedigen van vlijt en gehoorzaamheid
en wat dies meer zij.
Orde zal alzoo, het geluk verhoogen der Bewaarschool
en zij zal door haar nader komen tot haar heerlijk doel:
eene harmonische ontwikkeling der zielsvermogens en de be-
vordering van eene deugdelijke ligchamelijke opvoeding in
overeenstemming met die van den geest. Want, gelijk wij
zeiden: de geest van orde dringt door tot ons hart en ver-
stand en leidt ons voorts op tot liefde voor- en eerbiedige
bewondering van God, die ons leven en de werelden be-
stuurt naar eene eeuwige heilige orde.
7. Gehoorzaamheid.
Wanneer men een' blik werpt in eene huishouding, waarin
gehoorzaamheid niet als de hoogste wet wordt geëerbiedigd
en gehandhaafd, dan zal men daarin te vergeefs naar hui-