Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZINDELIJKHEID.
147
de vloer moet rein, de glazen moeten glinsterend cn Onder-
wijzer of Onderwijzeres benevens Helpers of Helpsters moeten
in kleed en handelingen voorheelden van zindelijkheid zijn.
Ook om nog andere redenen wake men in de Bewaarscho-
len tegen morsigheid: hoe dikwijls toch waren het de scho-
len, die besmettelijke ziekten door een geheel dorp, eene
geheele stad, ja door geheele landstreken verspreidden en
zoo middellijk de oorzaak waren van schrikkelijke volksram-
pen! Eene onreine lucht, onzindelijke kleederen en een
onrein ligchaam ontwikkelen, vermenigvuldigen en versprei-
den de smetstoffen.
6. Orde.
Zindelijkheid en orde zijn zusters, die men moeijelijk
scheiden kan. De onzindelijke kent geene oi-de, de ordelijke
bemint de zindelijkheid. Beide deugden moeten op de Be-
waarschool tot gewoonten gemaakt worden. Orde is door
God in het geheele scheppingswerk gelegd. Het kan zonder
dezelve niet bestaan. Zonder haar is er zelfs geene schoon-
heid denkbaar. Ook de mensch is een voorwerp van orde.
Ziet zijne geheele bewerktuiging, zij predikt orde; zijne
werken behooren ook ordelijk te zijn. Zonder orde geen geluk.
Eerst dan, wanneer al de betrekkingen van 's menschen le-
ven geregeld zijn door eene alles bezielende orde, beginnen
zij zegenrijk te werken.
Niet alleen voor de ligchamelijke, maar ook bovenal voor
de verstandelijke en zedelijke vorming is de geest van orde
in eene Bewaarschool eene eerste behoefte.
Het handhaven van dezelve maakt voorts het onderwijzen
en opvoeden gemakkelijk, het maakt de school tot eeue aange-
name verblijfplaats voor kind en Onderwijzer, wanneer het
uiet ontaardt in kleingeestige bepalingen en dwang, die eene