Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i46 Zindelijkheid.
5. Zindelijkheid.
De zorg voor de zindelijkheid, zoo ten opzigte van het
schoollokaal als van ieder kind, is mede van het grootste
gewigt voor de bevordering der gezondheid, gelijk zij dan
ook voordeelig voor de geestelijke vorming is; want, door
naar reinheid in al onze werkzaamheden te streven, wordt
men ook geleid tot reinheid in denken en gevoelen, en zoo
wordt ongevoelig de zin voor het ware schoone en beval-
lige opgewekt. Uiterlijke reinheid leidt tot innerlijke reinheid.
Niet alleen dat zij een der belangrijkste eigenschappen der
schoonheid uitmaakt, maar zij verzoent den mensch ook met
de ruwste stof, gelijk een rein hart ons verzoent met een
onaangenaam uiterlijk voorkomen van iemand. Zindelijke
menschen zijn over 't algemeen naauwgezet in het volbren-
gen van hunne pligten en bruikbaarder in de zamenleving
dan dezulken, welke aan slordigheid gewoon zijn. Een
slordig mensch is voor vele werkzaamheden onbruikbaar.
Het is daarom van het hoogste gewigt, dat kinderen, van
hunne vroegste jeugd af, aan deze deugd gewend worden.
Eenmaal zullen de kleinen, die de Bewaarscholen bezoeken,
als dienstbaren moeten optreden, dan eerst komt de ge-
wenning aan reinheid eerst regt te stade, dan eerst begint
Älj hare schoone vruchten op te leveren, en de tint van be-
schaving, waaromtrent niemand onverschillig is, verschaft
dan tevens levensvreugde. Er moet alzoo niet alleen op
gelet worden, dat de kinderen behoorlijk gereinigd ter school
komen, aangaande hoofd, handen en kleeding, gelijk wij
vroeger reeds aanmerkten; maar ook het schoollokaal en de
schoolmeubelen, ja, alles wat het kind in de school om-
geeft, moet een voorbeeld van zindelijkheid zijn. Dagelijks
ttioet de school gereinigd worden; de muren moeten helder,