Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLIJilOEDIGHEIU. VROLIJKHEID.
i45
dige begeleidster harer onschuld en zedigheid. Alleen de
blijmoedigen van geest zijn, in den regel, volkomen gezond
naar het ligchaam en kunnen zich over hun bestaan ver-
heugen. Zij ontwikkelen voordeelig naar het ligchaam, en
de welstand van het ligchaam oefent een groot vermogen
uit op de ontwikkeling van den geest. Zonder een blij-
moedig of blijgeestig hart bereikt de mensch zelden eenen
hoogen ouderdom. Niets is nadeeliger voor het ligchaam
dan zielslijden, zielsverdriet, somberheid.
Diep is het arme kind te beklagen, dat niet vrolijk kan of
mag zijn. Er bestaat voor hetzelve geen hemel meer op
deze aarde. »Wat de warmte is voor het ei, dat is de
vrolijkheid voor het menschenkieken" zegt Jean Paul. Een
droevig man kan hij dulden, maar geen droevig kind. Gene
kan, in welk moeras hij ook moge blijven steken, dé oogen
opheffen, of tot het rijk der rede of tot dat der hoop: het
kleine kind daarentegen wordt door éénen drop zwart gif van
het tegenwoordig oogenblik geheel omgeven en ter neer gedrukt.
Opgeruimdheid en vrolijkheid, zegt hij te regt, is de hemel
onder welken alles gedijt; vergif alleen uitgezonderd. Op-
geruimdheid en vrolijkheid, de tegenstelling van verdriet
en droefgeestigheid, is bloembed en bloem der deugd te
gelijk, en vlecht zelve haren krans. Waar blijgeestigheid
woont, daar blijft de deur gesloten voor het insluipen van
verschillende gebreken. Daarom: hij, wien de vrolijkheid der
kinderen hinderlijk is, die zich niet verheugen kan in de vro-
lijke spelen, juich- en zangtoonen der kinderen, han en mag
geen Opvoeder, zelfs geen Onderwijzer van dezelve zijn. Het
komt er nu maar op aan, om den geest der blijmoedigheid
in eene school te onderhouden, en dit moet hoofdzakelijk
mede geschieden door gepaste werkzaamheid en kinderlijke
spelen, waarover hierna.