Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iii
WERKZAAMHEID.
wisselend, en te gelijk nuttig voor geest en ligchaam he-
hooren te zijn, behoeft wel niet herinnerd te worden. Zij
dienen te bestaan in gewone schoolwerkzaamheden, welke
strekken tot ontwikkeling der verstandelijke vermogens; in
het aanleeren van de beginselen dier kunstvaardigheden,
Avaarvoor de kinderlijke krachten zijn berekend en tot voor-
bereiding kunnen dienen tot de Lagere School, en tevens
tot het verrigten van zoodanigen handenarbeid, die de klei-
nen ook voor de toekomst nuttig kan zijn, Eene opgave
van die werkzaamheden zal op hare plaats volgen.
4. Blijmoedigheid. — Vrolijkheid.
Gepaste beweging en werkzaamheid maken het kind ge-
schikt voor een blijmoedig en vrolijk leven; want zij bevorde-
ren de gezondheid en geven den geest, die bij de jeugd steeds
levendig moet gehouden worden, hiertoe gepaste stof. Doch
men kan des niet te min deze stemming des jeugdigen ge-
moeds, zonder aan het verschaffen van bezigheid en werk-
zaamheid te kort te doen, evenwel op velerlei wijze ver-
storen en alle werkzaamheden tot eenen last des levens
maken, wanneer de Opvoeder zich niet naauw aan het kind
sluit, om eene behoorlijke blijmoedigheid en vrolijkheid van
den geest te onderhouden.
Norschheid, driftigheid, onverdraagzaamheid, verdrietig-
heid, korzeligheid enz. kunnen allen lust, alle genoegen der
kleinen verbitteren en het schoolleven tot een schoollijden in
plaats van tot schoohreugde te maken. De ondervinding leert
het, dat er in eene school, ook bij eene voortdurende be-
drijvigheid der schooljeugd, een algemeen gemis aan ware
blijmoedigheid kan gevonden worden. Men bedenke toch, dat
blijmoedigheid het levenskoloriet is der jeugd en de besten-