Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
kinderen moeten aanschouwen, bij den regten naam te noe-
men, en moeten erkennen, dat zulke boomen geene andere
dan zoodanige vruchten kunnen opleveren.
En zoo iets moeten de arme kinderen ondervinden in de
teederste jaren der kindschheid, in de jaren, waarin het ge-
moed zoo geschikt is voor dien hemelschen kinderzin, welke
geboren wordt uit zuivere ouderliefde en reine voorbeelden
van deugd en goedheid des harten; waarin het kinderhart
zoo geheel door eene verstandige liefde voor God kan ge-
wonnen worden; maar tevens ook de jaren, waarin het jeug-
dige hart veel gereeder het kwade vat en vasthoudt dan het goe-
de , vermits het eerste meer op de zinnen werkt en meer zinnelijk
genot oplevert, dan het laatste, wanneer dit niet gevolgd
wordt door kleine belooningen, liefkozingen en wat dies meer
zij; in den tijd, waarin het navolgen van kwade voorbeel-
den, door herhaalde aanschouwing, spoedig eene gewoonte
bij het volgzuchtige kind wordt, en het als van zelve wordt
aangemoedigd, om het bestaande kwade te verergeren en
nieuwe euveldaden uit te denken of na te volgen, ten einde
een voortdurend genot door hetzelve te mogen ondervin-
den ! — Dat lot valt den armen kinderen ten deel in hunne
lentejaren, waarin de zielsvermogens — hoeveel goedheiden
wijsheid van den Schepper straalt daarin door! — zoo vat-
baar zijn, om duizende aanschouwelijke voorbeelden vlug
te vatten talang te behouden; eene bewonderenswaardige eigen-
schap van den jeugdigen geest (zij duurt slechts drie of vier ja-
ren), die de ooi zaak is, dat de zonde bij het kind, door
het herhaald aanschouwen en navolgen, in de eerste kinder-