Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEWEGING.
l43
ook liier moet regelen naar het indÏTidu, en van zwakke kin-
deren niet te veel mag vorderen; dat. de rustbank de speel-
plaats, als het noodig is, moet vervangen, behoeft wel niet
herinnerd te worden.
Hoe men eene doelmatige beweging op de Bewaarscholen
het best kan bevorderlijk zijn, daarover zullen wij op zijne
plaats spreken.
3. Werhzaamheid.
Wilt gij, waarde Onderwijzers en Onderwijzeressen! in de
kinderen reeds vroeg eenen werkzamen geest ontwikkelen, die
zoo veel heils voor de bevordering van de stoffelijke en zede-
lijke belangen van den mensch oplevert, ja veelal de bron
wordt van een aangenaam en te gelijk nuttig leven, een leven
weldadig voor den staat, — o wekt dien geest dan vooral
met ernst en naauwgezetheid op in uwe school, door gepaste
werkzaamheden te verschaffen. Heilzaam werkt men hierdoor
op de vorming van een goed karakter: verveling en ledigheid,
ontevredenheid omtrent spijs, drank, kleeding en de liefde der
ouders en meesters; wreveligheid, de neiging tot het zoeken
van schadelijke bezigheden, de gewenning aan plagerijen, en
wat dies meer zij, worden er door voorgekomen. En hoe-
veel goeds mag men met regt van den mensch verwachten,
die aan een goed karakter een werkzamen geest paart! Och
dat zij vooral dit dieper inzagen, die de kinderen dagelijks
op de scholen geene andere werkzaamheden verschaffen, dan
door hen dag aan dag, uren achtereen, met een boekje of eeno
lei in de hand, aan de schoolbank te kluisteren, om zich
te vervelen; die ze, in plaats van op te voeden tot heil der
menschheid, daarvoor aanvankelijk ongeschikt maken. Dat
de werkzaamheden, welke men den kinderen verschaft, af-.
* 10