Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEWEGING,
der Onschuld, (*) gewaarscliuwd heeft; een kwaad, eveii
verpestend voor de ziel als voor 't ligchaam. Ook ontstaan
ligchamelijke gebreken, als: verkrommingen, verslapping,
verstopping enz, meestal door te veel zitten.
Van zielsgebreken, die uit een vertroeteld en ongezond
ligchaam voortvloeijen, willen wij hier niét spreken.
Het is daarom niet raadzaam, de kinderen op de Bewaar-
school langer dan een goed half uur zittende te houden.
Gezonde, vrolijke kinderen kunnen eenen geheelen dag in de
weer zijn, zonder zich te vermoeijen; uren lang kunnen zij
zich met de voorwerpen, die hen omringen en hun aangenaam
zijn, onledig houden tot nut van ligchaam en geest bei-
de; maar een uur rust op de schoolbank of anderzins
valt het levendige kind zwaar, is hetzelve onverdragelijk,
omdat de natuur het tegendeel vordert. Die natuurdrift
moet den opvoeder heilig zijn. Men beknibbele in dezen
toch niet al te zeer de kinderlijke vrijheid, maar leide de-
zelve zoo veel mogelijk ten goede. De blijgeestigheid, de
hemel der jeugd, die alle goede opvoedingmiddelen vrucht-
baar maakt, worde dan onderhouden door eene gepaste
beweging en werkzaamheid van het ligchaam. De heilige
kinderzin worde daardoor opgewekt en versterkt, en de ont-
wikkeling van den bedrijvigheidszin, die lust en liefde voor
den arbeid en de school geeft, opgewekt en hierdoor de
neiging tot ledigheid, die moeder van vele ondeugden, ge-
dood. Bovendien: waar men zorg draagt voor eene gepaste
beweging, daar zal men zeldzaam over ongehoorzaamheid,
dwingerij, eigenzinnigheid en wat dies meer zij, te klagen
hebben; men helpt daardoor hechte grondslagen voor het
geheele gebouw der opvoeding optrekken. Dat men zich
(*) Te Groningen, bij den Boekhandelaar Schoi.tf.ns, & 50 ct.