Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
frissche lucht. x4l
king van de levensvreugde der jeugd schuldig en ondermijne
geenszins de ligchaamskrachten, in stede van die te ontwik-
kelen en te versterken. Kan men de school niet bestendig
van frissche lucht voorzien houden (zie hladz. 80), dan late
men de kleinen om het uur naar buiten gaan, om een tijd
lang gezonde lucht in te ademen.
2. Beweging.
Niet minder noodzakelijk dan het genot van frissche lucht
is eene behoorlijke afwisseling van beweging en rust. Kan
men de kinderen niet zonder frissche lucht in een bloeijenden
staat houden, zonder gepaste beweging is dit evenmin moge-
lijk. Te regt zegt hier de heer Scheltejlv : » De pijnbanken
voor de volwassenen zijn afgeschaft; dat was eene weldaad
der beschaving; maar onder de gedaante van tafelstoel en
schoolbank heeft men ze behouden voor weerlooze kinderen:
is dat geene wreedheid?" Er is voor gezonde kinderen geen
pijnlijker en meer tegen de natuur aandruischend gebod dan
dit: weest bestendig stil en zit.' bet kind, dat hieraan gaarne
gehoorzaamt, verkeert reeds in een kwijnenden staat naar
ligchaam en ziel. Het bloed loopt niet snel meer door
zijne aderen; zijne ligchaamskrachten verslappen, terwijl zij
ontwikkelen moesten; de geestkracht verflaauwt, die opgewekt
moest worden; het hart wordt wrevelig en lusteloos.
Zenuwachtigheid, ontevredenheid, verbanning van alle na-
tuurlijke neigingen zijn gevolgen van de onthouding van
eene wijs geregelde beweging. Zelfs loopt het kind, 't welk
men eene gepaste beweging onthoudt en te veel dwingt tot
zitten — en dit is in scholen immers dikwijls het geval—,
groot gevaar, om tot eene zonde te vervallen, waarvoor men
ouders, kinderen enz. in een werkje: De Beschermengel
10