Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
MP
l40 FRISSCHE LUCHT.
iigchaamsgesteldheid op. Frissclie lucht verwarmt ook Let
ligcliaam van den meer bejaarden Onderwijzer, als hij zich
zeiven niet heeft vertroeteld, en zij verheldert ook zijnen
geest, als deze niet ten gevolge eener vertroeteling is ver-
suft. Wat helder en frisch water voor den visch is, dat is
frissche lucht voor den mensch. Een Onderwijzer, die ge-
voelig is voor een' regendrop, een sneeuwvlok of eene wind-
vlaag, tot een verzorger van kinderen aan te stellen, is eene
onvergeeflijke dwaling: want men offert hierdoor ongetwij-
feld het dierbaarste, wat een kind bezit, de gezondheid, aan
zulk een persoon op en werkt de ligchamelijke ontwikkeling
tegen. Dat men in vele wees- en armhuizen, ja zelfs in vele
huishoudingen en scholen — vooral in steden — zoo vele blee-
ke, kwijnende kinderen aantreft, is voornamelijk mede toe
te schrijven aan de onthouding van frissche lucht. (*) In de
Bewaarschool make men zich toch niet aan de onderdruk-
(*) De ondervinding heeft ons geleerd, dat men in onze dagen nog da-
gelijks gewetenloos eene menigte kinderen in scholen laat verkwijnen, door
dezelve uren lang in te pakken en opgesloten te houden, zonder hen te
vergunnen, in eenen geheelen schooltijd een enkel mondvol gezonde lucht
in te ademen. Verschrikkelijk! Zoo knakt men den teederen stengel der
jeugdige bloemen in eenen levenstijd, wanneer dezelve de meeste zorg
behoeven en legt den grond bij de jeugd tot een treurig en kwijnend le-
ven. Men vervolgt geregtelijk en straft iemand, die een ander eenen slag
of stoot toebrengt, waarbij men veelal geene noemenswaardige gevolgen heeft
te betreuren; maar men slaat er geen acht genoeg op, dat men hier de
hand aan het teedere leven van het kind legt. — Men wil kracht en lust
en liefde voor den arbeid der werklieden, en maakt ze daarvoor reeds in
de jeugd ongeschikt! Men wil de armkassen verligten, en kweekt daarvoor
armen aan! £n zulke scholen sluit men niet? Men geeft aan zulke kin-
deren niet liever de vrijheid, om zich langs straat en weg vrij te bewegen ?
Wat er in onze dagen nog om verbetering moge roepen, dat men zich
dan toch het lot der lijdende kinderen aantrekke, welke nog in zulke scholen —
en zij zijn er nog vele — opgesloten worden gehouden, die zich zelve niet
kunnen helpen, maar gedwee de harde behandeling van hunne meerderen, van
hunne verzorgers moeten verduren, en daarvan naderhand de smartelijke ge-
Yolgen onschuldig moeten dragen!