Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEILIGHEID. iSg
h. geene speelgoederen worden er aangeschaft, die de
kléinen ligt kunnen schaden;
i. des winters belette men den kleinen, door eene be-
hoorlijke omheining, de kagchel al te zeer te kunnen naderen;
j. op het brengen en halen der kleinen, bij den aanvang
en het einde der school, worde naauwkeurig acht geslagen.
Ligtelijk ontsnapt er een kleine en geraakt deze aan het
dwalen, of neemt de een den ander mede, zonder veilig
geleide, en geraakt er een onder rijtuigen of bekomt een,an-
der ongeluk. Zulke ongelukken komen te dikwijls voor,
dan dat men hierop niet ernstig zoude toezien.
2. Frissche lucht.'
Daarvoor moet bovenal gezorgd worden, dat de kinderen
bestendig het genot van frissche lucht hebben. Wat is er
in de eerste plaats noodiger voor de onderhouding der
gezondheid dan dit? En toch wordt hierop zelden acht
geslagen. Men late de kleinen toch geene geheele school-
tijden achtereen in een door gebrek aan levenslucht verpest
vertrek. De geest verliest daarin al zijne helderheid, de
spieren verslappen, het ligchaam wordt magteloos, en alle
lust tot spel en werkzaamheid gaat verloren. Daarom bren-
ge men de kinderen gedurig in de buitenlucht en gewenne
hen daaraan, ook om elke verandering van luchtsgesteldheid
te leeren verduren. Zelfs in den strengen winter mag hun
de vrije lucht niet onthouden worden.
Een Onderwijzer (of Onderwijzeres) vreest somwijlen de
buitenlucht, omdat zij het ligchaam, aan de broeijende school-
lucht gewoon geworden, onaangenaam aandoet; men blijft
hierom bestendig binnen het schoolvertrek en offert de ge-
zondheid der kinderen aan zijne verwende en krimpende