Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l38 VEILIGHEID.
punt komen al de ouders, hetzij zij meerder of minder belang
in de opvoeding stellen, overeen. Veiligheid wenschen allen
voor hun kroost. Het is het eerste en algemeenste, wat men
verlangt, dat zelfs de ruwste moeder wenscht, die zich
welligt te huis weinig aan die veiligheid laat gelegen.
En inderdaad, er is geen pijnlijker gevoel voor ouders, dan
de gedachte, dat hunne kleinen op de Bewaarschool bloot-
gesteld worden aan gevaren, of aan een stiefmoederlijk toe-
zigt, weshalve het dan ook een eerste vereischte van eene
Bewaarschool is, dat zij als eene trouwe moeder wake voor
de veiligheid der kinderen.
Men lette hieromtrent dan op de navolgende punten:
a. de kinderen worden nimmer aan zich zeiven overge-
laten, er moet altijd opzigt zijn;
b. nimmer worde den kleinen vergund op tafels, banken
of hoogten te klimmen;
c. bij de vrije .spelen belette men alle zoodanige bewe-
gingen, welke letsel aan het een of ander ligchaamsdeel kun-
nen te weeg brengen, als: onstuimig loopen, wijd stappen,
■wild springen, het werpen met zand naar het hoofd, het
stooten, slaan, krabben en wat dies meer zij;
d. op het mede van huis riemen van messen, scharen of
andere scherpe dingen worde scherp toegezien;
e. bij de gymnastische oefeningen late men, doorgaans,
niet meer dan een tiental kleinen in eens toe, en boude dan
daarop een naauwkeurig toezigt; ^
f. bij het komen en gaan der kleinen van de eene school
tot de andere of van en naar de speelplaats, moet er steeds
een Helper of eene Helpster aanwezig zijn, om onordelijkhe-
den en ongelukken voor te komen;'
g. zoo ook bij het gaan naar en het vertoeven op het
geheim gemak; '