Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE AFDEELING.
ALGEIHEENE PUNTEN VOOR DE UGCHAMELIJKE EN GEES-
TELIJKE VORMING IN DE BEWAARSCHOOL.
TVij hebben reeds de belangrijkste eigenschappen ge-
schetst, die de Onderwijzer (of Onderwijzeres) moet bezitten,
zal hij aan zijne verhevene en hoogst weldadige roeping
kunnen beantwoorden. Thans willen wij kortelijk stilstaan
bij de belangrijkste punten, welke bij de opvoeding van lig-
chaam en geest op eene Bewaarschool moeten behartigd
worden, zal zij aan hare bestemming beantwoorden.
1. Feiligheid,
't Is bekend, dat vele ouders hunne kinderen alleen met
het doel naar kinderschooltjes of naar eene Bewaarschool
zenden, omdat zij zich overtuigd houden, dat zij aldaar
veiliger dan te huis kunnen wezen, en alzoo niet zoo
ligt gevaar loopen van ongelukken te krijgen als te huis,
waar de veelvuldige werkzaamheden der ouders of hunne
afwezigheid gedurige beletselen zijn, welke het betoonen van
genoegzame zorg onmogelijk maken. Al mogen hunne klei-
nen op deze schooltjes dan ook niets leeren, zoo als men
zich uitdrukt, men is dan toch verzekerd, dat het kind daar
in veiligheid is, en het veroorzaakt geen last in huis. In dit