Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l36 HET INKOMEN VAN ONDERWIJZERS.
kan leven, maar dat hij ook nog eene som overhoudt, om
die te kunnen gebruiken tot bevordering van zijne verdere
beschaving voor zijn vak.
Helpers of Helpsters van den eersten rang behooren, in
den regel, wanneer zij boven de 20 jaren oud zijn, hun ei-
gen brood te kunnen verdienen en een jaarlijksch inkomen te ge-
nieten van twee tot drie honderd gulden, Die van den tweeden
rang, van 5o tot 100 gulden jaarlijks. Doch ook hier kun-
nen de behoeften zeer verschillend zijn. Ongetwijfeld kun-
nen er gevallen voorkomen, waarin men ligtelijk, met het
beste gevolg, voor eene geringe som een zeer geschikt mensch
kan erlangen; maar welken weg men hieromtrent insla,
men make nimmer van den nood van dezen of genen per-
soon gebruik, om hem voor een prijsje aan de school te
plaatsen: dit is onbillijk en vernederend.
Men bepale liever geene vaste traktementen vooraf; maar
regele, na de keuze geschied is, het inkomen. Het blijft
dan nog altijd aan de keuze van den persoon, dien men,
wenscht aan te stellen, om het beroep al of niet aan te ne-
men, en aan de Directie der school, om de som al of niet
te verhoogen.