Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l34 ÏIET INKOMEN VAN
schrijven omtrent het geldelijk inkomen der personen, die
aan de Bewaarschool worden verbonden.
Immers, het maakt hier, in de eerste plaats, een groot
onderscheid, of er aan het hoofd der school eene vrouw oi
'h wel een man worde aangesteld, en of men Helpsters of Hel-
pers voor dezelve verkiest; daar mannen, over 't algemeen,
' meer behoeften te vervnllen hebben dan vrouwen, en de
laatsten dus veel goedkooper kunnen leven. En dan doet
het er veel af, of de Hoofdonderwijzer gehuwd of onge-
huwd-zij; of men Vrije woning kan erlangen of niet, en wel-
kë'V^erkzaamheden er aan den post zijn verbonden. Nógtans
dienen wij ér iets over voor te dragen, vermits men ons
nog'onUngs daarotntrent om raad vroeg, dat ook het geval
met anderen kan worden, welke voornemens zijn eene Be-
waarschool op te rigten.
De werkzaamheden aan eene Bewaarschool verbonden, als
wij schetsen, zijn voor eenen Hoofdonderwijzer van een' ge-
''yf- wigtigen, veel omvattenden en moeijelijken aard, en vËrdie-
% nen daaróm goed belooüd' te worden. Geld verzoet den
arbeid; deze spreuk blijft ook bij den Onderwijzer of ÓjJvoé-
i i der van toepassing, hoezeer hij ook moge doordrongen zijn
van ware liefde voor zijn verheven werk. De Onderwijzer
moet onbezorgd kunnen leven , als hij- inet bezorgdheid zijne
^^ werkzaamheden -zal vervullen. Er is geen verderfelijker
kwaad voor het onderwijs, 'als eené te geringe bezoldiging
van de Onderwijzers. Vooreerst toch regelt zich daarnaar
; de gesteldheid van het personeel. Niemand van aanleg en
i^Ji^ tot den fatsoenlijken burgerstand behoörëndé zal zich' bereid
verklaren, om tot Onderwijzer te worden opgeleid, als hij
niet berekenen kan, dat hij daardoor eenmaal op eene fat-
soenlijke wijze zijn brood kan verdienen. Daarbij komt nog,
dat men zeldzaam van een' Onderwijzer eene waarachtige be-