Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING, O
louteren; doch hoe veel duizende bij duizende kinderen,
vooral in groote steden en armoedige buurten, moeten hoven-
dien nog die ouderlijke liefde missen, dagelijks de verschrik-
kelijkste uitwerkselen van ruwe hartstogten ondervinden, vele
gruwelen aanschouwen en een naamloos lijden verduren!
En dan nog al het kwade, dat de arme kinderen, die
langs weg of straat moeten rond loopen, opdoen; al de slechte
voorheelden, welke zij zien en hooren, die de schaamte reeds
vroeg verbannen, de liefde verdoven, luiheid en ledigheid
voeden, booze neigingen aankweeken en de ongelukkigen,
reeds van hunne teederste jeugd, helpen opvoeden voor ge-
vangenhuis en schavot, of voor het minst tot ballasten in
de maatschappij!.... Lezers! wanneer gij dit alles gelooft;
als gij de bewijzen daarvan verneemt van edele man-
nen, die doordrongen tot de afgelegenste schuilhoeken van
ruwheid en menschelijke ellende, verwondert gij u er dan
nog over, dat er in onze dagen nog zoo veel onbeschaafd-
heid, zoo veel goddeloosheid, zoo veel dierlijks wordt aan-
getroffen onder de laagste volksklassen? Verwondert gij er
u over, dat, niettegenstaande er zoo veel wordt gedaan
tot veredeling van 't volk, de schavotten nog altijd in zwang
blijven, en welligt de gevangenissen hier en daar vergroot
moeten worden?
Die zulks niet kan gelooven, ga naar de buurten, waar
de laagste klassen des volks huisvesten; men trede de wo-
ningen binnen en de aanschouwing zal niet alleen overtuigen,
maar men zal zelfs verlegen worden de voorbeelden van ruw-
heid en onzedelijkheid, bedrog en ongodsdienstigheid, die de