Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OUDERDOM DER KINDEREN. l33
in sommige gevallen aan ouders, welke om hunne huiselijke
bezigheden voor een gedeelte van den dag de zorg voor de
opvoeding hunner kleinen op zich kunnen nemen, en dan ook
wezenlijk op zich nemen, de vrijheid kunnen geven, om de-
ze te vier ure des namiddags van de,school te laten halen.
Nogtans zal dit geene vermindering van schoolgelden ten
gevolge kunnen hebben.
3.
Op de Bewaarschool zullen, wanneer aan dezelve geene
ziekenzaal is verbonden, alle kinderen geweerd blijven, wel-
ke aan hoofd- of andere ziekten lijden; ook de kinderen uit
huizen komende waarin eene besmettelijke ziekte heerscht.
Zij zullen zoo lang van de school moeten blijven, tot men
een schriftelijk bewijs van eenen geneesheer kan geven,
dat de ziekte heeft opgehouden of de besmetting is gewe-
ken. (*}
4.
Geene kinderen zullen tot de school worden toegelaten,
welke niet behoorlijk gewasschen, gekamd, zindelijk gekleed
en vrij van zekere lastige gevolgen van onreinheid zijn.
5.
Alle kinderen zullen tot de Bewaarschool gebragt en van
dezelve moeten gehaald worden.
Ocer het inkomen van den Hoofdonderwijzer, van de
Hoofdonderwijzeres, Helpers en Helpsters.
Moeijelijk, ja onmogelijk is het, hier vaste regels voor te
(*) Het is Tan belang, dat het toezigt over de gezondheid der kinderen
van eene Bewaarschool aan eenen geneesheer worde opgedragen, die verpligt
dient ie zijn, da school wekelijks te bezoeken, om ieder kind naauwkeurig;
gade te slaan.