Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 132 SCHOOLGELDEN.
f
Wordt een kind door voortdurende ziekte verhinderd de
Bewaarschool te bezoeken, zoo behoeft voor hetzelve geen
schoolgeld betaald te worden.
2.
De kosten der schoolbehoeften bedragen, in den loop van
drie maanden, voor ieder kind.....(lo ct.?), welke som tel-
kens vooruit moet worden betaald.
3.
De ouders zullen de kinderen des middags op de Bewaar-
school kunnen laten en doen deelen in het middagmaal voor
.....(van 2 tot 4 ct. ?); voorts zullen zij mede des nachts
in de Bewaarschool kunnen overblijven voor.....(van 8
tot 10 ct.?), waarvoor zij des morgens en des avonds eene
boterham ontvangen met melk en water. Ook dit geld moet
telkens vooraf worden betaald.
4.
Wanneer de ouders nalatig zijn in het betalen der ver-
schuldigde gelden, zullen zij het voorregt moeten missen,
om voor hunne kinderen langer gebruik te kunnen maken
van de Bewaarschool.
Over den ouderdom en de gesteldheid der kinderen, die op
de Bewaarschool worden toegelaten.
1.
Doorgaans zullen er geene kinderen onder de twee jaren
(mits zij kunnen loopen) op de Bewaarschool toegelaten wor-
den, en zij zullen dezelve tot zesjarigen ouderdom mogen be-
zoeken.
2.
Ia den regel zullen de ouders gehouden zijn, hunne kinde-
ren den geheelen dag ter school te zenden; nogtans zal men