Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
f-, l5o BEPALINGEN VOOR DE OUDERS.
5.
Om de maand zullen de ouders bij gedeelten de vrijheid
hebben de Bewaarschool te bezoeken, om het onderwijs en
de opvoeding, die hunne kinderen daar ontvangen, te kunnen
nagaan.
6.
Eens des weeks wordt aan de ouders de gelegenheid ge-
geven, om den Hoofdonderwijzer over het belang hunner
kinderen te kunnen spreken. Overigens zullen zij, zonder
volstrekte noodzakelijkheid, den Hoofdonderwijzer noch de
Helpers of Helpsters van hunne bezigheden mogen aftrekken»
7-
Ouders, welke hunne kinderen gaarne des middags voor
eenen enkelen keer, meermalen of bestendig op de school
willen laten blijven, wordt hiertoe de gelegenheid gegeven;
mits zij hiervan tijdig berigt geven aan den Hoofdonder-
wijzer.
8.
Zijn er ouders, welke verlangen dat hunne kinderen des
nachts in de Bewaarschool overblijven, zoo zal hun daar-
toe almede de gelegenheid gegeven worden,
9-
Het staat den ouders vrij, den kinderen, wanneer zij lan-
ger dan drie uren achtereen in de Bewaarschool vertoeven,
eene boterham of wel eene cent voor een broodje mede te
geven, welke verkwikking den kleinen door de Helpers of
Helpsters, op behoorlijken tijd, zal worden verschaft.
10.
Ouders, welke zich niet getrouw aan deze bepalingen on-
derwerpen, zal de toegang tot de Bewaarschool voor hunne
kinderen worden ontzegd, en wanneer zij onderstand van de
Diaconie mogten erlangen, zal aan deze kennis worden ge-