Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEPALINGEN VOOR DE OUDERS, lag
3.
De ouders zullen hunne kinderen op den tijd ter school
moeten bezorgen, ten einde de goede orde te helpen hand-
haven. Een kwartieruur voor den schooltijd worden de deu-
ren der school geopend en een kwartieruur daarna gesloten; zul-
lende alsdan geene kinderen meer mogen binnengelaten worden.
4.
De kinderen zullen behoorlijk gereinigd en zindelijk gekleed
op de school moeten verschijnen, ieder voorzien van een
zakdoekje, dat door middel van een bandje of strikje aan
het kleed is vastgemaakt. Ook moeten alle kleinen van le-
deren pantoffeltjes voorzien zijn, die men, des willens, op de
Bewaarschool kan laten blijven. Bij aldien het den ouders
te moeijelijk mogt vallen hunne kinderen van pantoffeltjes
te voorzien, dan dienen zij, in plaats van de gewone klom-
pen — in de Bewaarschool althans — trippen te dragen, die
behoorlijk om de voeten sluiten, en die van onderen van stre-
pen oud leer of zolen van oude schoenen zijn voorzien, welke
veel minder geraas maken dan de gewone klompen. Mede
moeten zij voorzien zijn van een hieltje, van stof en model
als door de Bewaarschool is opgegeven. (Zie PI. III Fig. i
en 2.) (De kleur en de vorm van de jongenskieltjes zijn
onderscheiden van die der meisjeskieltjes.) Deze kieltjes
blijven in de Bewaarschool bewaard en mogen niet mede
naar huis genomen worden, voor zij gewasschen en, zoo
noodig, hersteld moeten worden, (*) dat wekelijks, van Za-
turdag tot Maandagmorgen, moet geschieden. (Zie hierover
bladz. 24 en 25.)
(*) Daar men deie schortjes, alsmede de pantofleltjes, veel goedkoopcr en or-
delijker bewerkt kan erlangen, wanneer dezelve bij getallen worden besteld, loo
dienen zij in de Bewaarschool voor eenen vasten prijs voor de ouders verkrijg-
baar gesteld te worden.