Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 BEPALINGEN VOOR DË HELPERS EN HELPSTERS.
I
i

m
lie

noodig mogten oordeelen, dat er gestraft wierde, de hulp
en den raad van den Hoofdonderwijzer in te roepen, aan
wien het Yerhlijft de straffen te hepalen, welke daarna door
de Helpers of Helpsters, die klagten tegen het een of ander
kind iubragten, moeten uitgevoerd worden.
Bepalingen voor de ouders.
i.
De ouders, welke hunne kinderen, hetzij voor geld ofwel
gratis, op de Bewaarschool wenschen geplaatst te zien, kun-
nen zich, om de 3 maanden, op bepaalde dagen en uren, rer-
voegen Lij den Hoofdonderwijzer, ten einde hunne kinderen
daarvoor aan te geven'. Bij deze aangifte zal men moeten
overreiken:
a. den naam der ouders, hunne betrekking en woonplaats;
h. den naam der kinderen, de akte van ouderdom en het
bewijs, dat zij met goed gevolg gevaccineerd zijn; en,
c, in geval van onvermogen, zullen zij een schriftelijk be-
wijs hiervan, geteekend door de wijkmeesters hunner wijk,
moeten overgeven, welk schriftelijk bewijs daarna door deo
Hoofdonderwijzer, nadat deze tevens onderzoek naar het on-
vermogen der ouders heeft gedaan, moet worden geviseerd.
2.
De ouders zijn verpligt, hunne kinderen van i® Mei tot
1® November des morgens van 8 (of 9 uur) tot 12 uur, en
des namiddags van 2 tot 6 (of 7) uur ter school te zenden,
en van November tot Mei, des morgeus van 9 tot 12 uur,
en des namiddags van 2 tot 5 uur. Zij mogen dezelve niet
zonder verlof te huis houden, en als dit, in geval van ziekte,
noodzakelijk wordt, moeten zij hiervan dadelijk kennis aan
den Hoofdonderwijzer geven.