Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HELPERS EN HELPSTERS. llD
6.
Zij zullen verpligt zijn steeds net en zindelijk in de school
te verschijnen, beschaafde manieren aan te nemen, eene zui-
vere taal te spreken cn zich bovenal te beijveren, om den
kinderen bestendig gepaste werkzaamheden te verschaffen.
7-
De werkzaamheden zullen door den Hoofdonderwijzer (of
Hoofdonderwijzeres) onder de Helpers en Helpsters worden
verdeeld en bij beurten afwisselen, om eene veelzijdige vor-
ming bij deze te bevorderen. Deze afwisseling zal echter
alleen om de maand mogen plaats hebben, terwijl de Hel-
pers en Helpsters gedurig door den Hoofdonderwijzer in de
gelegenheid zullen gesteld worden, om den gang van het
geheele onderwijs te kunnen nagaan,
8.
Zij zullen telkens een halfuur voor den aanvang der school-
uren tegenwoordig moeten zijn, om het oog te houden op
de kinderen, welke gebragt worden; terwijl zij bij beurten
zoo lang na de schooluren moeten blijven, tot dat al de
kinderen zijn vertrokken, de schoolgereedschappen zijn ge-
borgen, en de vensters, tot verfrissching der lucht, zijn ge-
opend,
9-
Zij zullen verpligt zijn de kinderen met liefde en de mees-
te zorgvuldigheid en naauwgezetheid te behandelen, en zij,
welke hieraan het getrouwst beantwoorden, zullen daarvoor
tot aanmoediging, op het einde van het jaar, een geschenk
in geld, een boekgeschenk of iets dergelijks, uit de hand der
Directie, met een getuigschrift, ontvangen.
J' 10.
Het is hun ten strengste verboden de kleinen ligchamelljk
te straffen. Zij zijn gehouden, in gevallen, waarin zij het