Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
126 BEPALINGEN VOOR DE
onder het toezigt van den Hoofdonderwijzer (of Hoofdonderwij-
zeres) , en zijn verpligt zijne (of hare) hevelen stipt op te vol-
gen. Wanneer zij zich onverhoopt over de behandeling van
dezen hadden te beklagen, kunnen zij zich dienaangaande
wenden tot' de Directie, om hunne bezwaren voor te dragen.
2.
Geen bezoldigde Helper of Helpster wordt voor vast aan
de Bewaarschool verbonden. De aanstellingen zijn slechts
voor één jaar, zoodat ook zij telkens aanvraag moeten doen,
tot een jaar verlenging hunner betrekkingen.
Geen Helper of Helpster verkrijgt eene jaarlijksche aan-
stelling, zonder vooraf eenen proeftijd van drie maanden in
de Bewaarschool doorgebragt te hebben tot genoegen van den
Hoofdonderwijzer of van de Hoofdonderwijzeres.
3.
De Helpers of Helpsters worden verdeeld in die van den
eersten en tweeden rang: waarnaar ook de bezoldiging wordt
bepaald.
4.
Wanneer een Helper of Helpster de Bewaarschool wenscht
te verlaten, zal hij of zij drie maanden voor den ver-
schijndag van het dienstjaar daarvan kennis aan de Directie
moeten geven, die dit van hare zijde verpligt is te doen,
wanneer zij geen nieuw dienstjaar met dezen of genen Helper
enz. wenscht in te treden.
5.
De Helpers en Helpsters zijn verpligt, om het halQaar
eenige proeven te geven van hunne vorderingen in de theo-
rie en praktijk van het onderwijs en de opvoeding voor de
Directie, opdat deze overtuigd worde, in hoeverre er gebruik
wordt gemaakt van de lessen en voorbeelden, die hun dage-
lijks worden gegeven.