Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS, 125
dige onderwijs te geven in alles, wat tot het vak van on-
derwijs en opvoeding behoort, berekend naar de behoeften
eener Bewaarschool.
9-
Hij zal verphgt zijn den Secretaris der Directie in zijne
werkzaamheden te ondersteunen, gelijk ook den Penning-
meester, door hun, wanneer dit wordt vereiscbt, de aan-
teekeningen te helpen verschaffen, welke gevorderd worden
tot het opmaken van de verslagen, die men jaarlijks, of
wel om de drie of zes maanden, moet opmaken.
10.
Hij zal gehouden zijn scherp toe te zien, dat de kinderen
liefderijk worden verpleegd, en hij zal de Helpers of Help-
sters ernstig moeten vermanen, welke zich schuldig maken
aan eene harde behandeling van of wel aan zorgeloosheid
omtrent dezelve.
Aan hem verblijft de regeling der lessen en speeluren, en
hij verdeelt de werkzaamheden der Helpers of Helpsters naar
de behoefte der leerlingen, altijd wakende voor de noodige
afwisseling en eene verstandelijke-, zedelijke- en godsdienstige
opvoeding der kleinen.
Wekelijks zal de Onderwijzer een spreekuur, tusschen de
schooltijden, afzonderen ten dienste van die ouders, welke hem
over de belangen van hunne kinderen wenschen te spreken,
opdat hij overigens door hen niet in zijne dagelijksche werk-
zaamheden worde gestoord.
Bepalingen voor de Helpers en Helpsters.
1.
De Helpers en Helpsters staan (behalve onder de Directie)