Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIET OPPERTOEZIGT. 123
de Directie, bij meerderheid van stemmen, noodig acht, aan
dezelve te moeten geven.
8.
De Directie bepaalt tijd en uur, wanneer de Bewaarschool
door vreemdelingen, stad- of dorpgenooten kan bezocht wor-
den en tevens den tijd, op welken de ouders der kinderen
de school kunnen bezoeken,
9-
Het bevordert op alle gepaste wijzen, den bloei der inrig-
ting en bovenal de vermeerdering van het fonds voor voe-
ding en kleeding van zulke kinderen, welke inzonderheid de
beschermende zorg van de Directie behoeven.
10,
Jaarlijks zendt zij een uitvoerig verslag van den staat der
schoolinrigting en hare werkzaamheden bij de Regering (of
Vereeniging) in.
Bepalingen voor den Hoojdonderwijzer [of
Hoofdonderwijzeres).
1.
De aanstelling van den Hoofdonderwijzer (of Hoofdonder-
wijzeres) geschiedt, op voordragt van de Directie, door het
Bestuur.
2.
De Hoofdonderwijzer wordt slechts voor e'e'n jaar voor
vast aangesteld en hij is gehouden, drie maanden voor het
einde van ieder jaar, zijne aanstelling, bij de Directie in te
zenden, opdat deze de verlenging daarvan weder voor een
jaar aanvrage.
3.
Hij (of zij) is verpligt voor de orde van het geheel te