Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEMALINGEN VOOR
IfiiM
m
lil

m. het toezigt op de behandeling der kinderen; en
n. het toezigt op het onderwijs.
3.
De leden bezoeken bij beurten de Bewaarschool en wel>
zoo veel mogelijk, dagelijks. Zij verdeelen onderling de
werkzaamheden, zoodat, b. v., deze inzonderheid toe ziet
op de zindelijkheid en kleeding der kinderen; een ander op
het gedrag derzelve; weder een ander op de handelingen van
het Personeel met het onderwijs belast; nog een ander be-
moeit zich in 't bijzonder met de gedragingen der ouders
opzigtelijk het ter school zenden der kinderen; een vijfde
met de opneming der kinderen tot de Bewaarschool enz.
enz.
4.
Jaarlijks treedt er een van de mannen en twee van de
vrouwen leden af, naar de nommers, die men den leden bij
hunne eerste aanstelling kan geven.
De aftredende leden zijn weder verkiesbaar.
5.
De Directie vergadert maandelijks, om over de belangen
van de school te spreken en de mededeeling van ieder lid
te overwegen.
6.
De Directie vergadert telkens in het schoolgebouw en be-
zoekt bij die gelegenheid ook de school; slaat alles naauw-
keurig gade, ten einde met meer grond over de mededeelingen
van ieder lid en van den Hoofdonderwijzer in deze vergade-
ring te kunnen oordeelen.
7-
Alleen in deze maandelijksche vergaderingen worden aan
de Onderwijzers of Onderwijzeressen, Helpsters of Helpers
de aanmerkingen medegedeeld en inlichtingen gegeven, welke