Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEPALINGEN VOOR IIET OPPERTOEZIGT. 121
a. Bepalingen voor het oppertoezigt over eene
Bewaarschool.
51
3
De Directie over eene Bewaarschool worde toevertrouwd
aan eene Commissie van 9 leden, bestaande uit drie man-
nen (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en zes vrou- -
wen, gekozen uit den fatsoenlijken burgerstand. J
2. a
Aan deze Commissie wordt van wege het Bestuur (van j
eene stad, van een dorp of eener Vereeniging) opgedragen: ^
a. het beheer der Finantiën;
b. het toezigt op het gebouw en wat daartoe behoort; '
c. de regeling van de aangifte en het plaatsen der kin- ;
deren naar bepaalde voorschriften van het Bestuur, 't welk
de school oprigtte;
d. de regeling van de ontvangsten der schoolgelden;
e. de regeling van liet aanschaffen der schoolmeubelen
en schoolbehoeften;
f. de voordragt van de keuze der aan te stellene Onder-
wijzers, Onderwijzeressen, Helpers en Helpsters;
g. het toezigt op het gedrag van het Personeel aan de
Bewaarschool verbonden;
h. het beoordeelen van voorstellen, het beslissen van ge-
rezen verschil tussehen het Personeel der Bewaarschool; het
aanhooren, beoordeelen en het doen van uitspraak van voor-
stellen, verzoeken enz. door de ouders gedaan;
i. de zorg, dat die kinderen de Bewaarschool bezoeken,
welke daaraan de grootste behoefte hebben;
j. de zorg voor het getrouw bezoeken der Bewaarschool;
h. de zorg voor de kleeding der kinderen;
l. het toezigt over bet gedrag der kinderen;