Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 het oppertoezigt over eene bewaarschool, •
van heersch- en vitzucht, opdat het personeel, aan de Be-
waarschool verhonden, niet in zijne moeijelijke werkzaam-
heden gedrukt en ontmoedigd, maar integendeel voldoende
in eere worde gehouden. Want het is genoegzaam door
de ondervinding geleerd, dat eene heerschzuchtige Directie,
die kleingeestig de gangen des Onderwijzers bespiedt, hem
wantrouwend nagaat, en zijn gezag aan knellende banden
legt, ja hem zelfs voor 't oog der kinderen als een' dienst-
knecht behandelt, dikwijls ook den besten geest eener school
bederft, en de liefde uit dezelve verbant; daar in zulk een
geval de Onderwijzer of Onderwijzeres nimmer met onver-
deelde liefde voor de kinderen kan werkzaam zijn. Ergernis
toch dooft niet alleen de liefde uit, maar vernietigt ook veelal
de veerkracht van den geest, en wanneer de liefde niet van
den Onderwijzer uitgaat, dan kan zij ook niet van het kind
uitgaan; zij zal weldra in zijn hartje worden gesmoord en
eindelijk geheel worden verdoofd.
Het groot gewigt der zaak doet ons besluiten, hier een
ontwerp van een Reglement voor eene Bewaarschool te la-
ten volgen, waarin, zoo wij hopen, de belangrijkste punten
zullen voorkomen, welke bovenal nageleefd dienen te wor-
den, wanneer,
a. eene Directie aan hare hooge en dure verpligting zal
beantwoorden, zonder een kwellend juk te worden voor het
personeel der Bewaarschool;
b. wanneer de Hoofdonderwijzer (of Hoofdonderwijzeres)
aan zijne verpligtingen zal beantwoorden;
c. wanneer de Helpers of Helpsters aan hunne roeping
zullen voldoen; en
d. wanneer de ouders mede zullen werken, om het doel
der Bewaarschool te helpen bevorderen.