Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
• het oppertoezigt over eene bewaarschool. ii9
de regeling der schoolgelden; het regelen van den toegang der
kinderen tot de school; het houden van registers aangaande
ouders en kinderen enz. enz. Ten andere, omdat zij die
noodig heeft, om hare verstandelijke en zedelijke belangen,
welke zich bepalen bij de keuze van geschikte personen, voor
de ligchamelijke, verstandelijke, zedelijke en godsdienstige
verzorging der kinderen, en een goed toezigt op het gedrag
dier personen; bij de regeling der werkzaamheden aan ie-
der persoon opgedragen; bij de regeling der verpligtingen,
waaraan de ouders zich moeten onderwerpen; bij de regeling
van de methode voor onderwijs en opvoeding op de Bewaar-
school te volgen, en verder bij alles wat bevorderlijk kan
zijn tot het leggen van goede gronden voor het toekomstige
geluk der kleinen. Voorwaar eene veelomvattende en gewig-
tige werkzaamheid voor een Oppertoezigt over Zoodanig eene
inrigting. De eenvoudige opnoeming van. de belangrijkste
werkzaamheden daaraan verbondeu, doet al dadelijk zien, dat
tot zulk een oppertoezigt, 't welk wij met den algemeen aange-
nomen en meest bekenden naam van Directie zullen bestem-
pelen , niet alleen eenige waardige mannen (Directeurs), kin-
dervrienden, die het niet ontbreekt aan tijd, lust en hennis,
om het heil der jeugd te helpen bevorderen, maar ook eenige
achtenswaardige vrouwen (Directrices), mede bezield met lust
en ijver, om voor het heil der armen en kinderen te arbeiden,
toegerust met de noodige kennis opzigtelijk de huishoude-
Ljke belangen der school, en in staat, om gedurig een
aanzienlijk deel van hunnen tijd in dezelve door te brengen,
noodig zijn.
Dat deze personen uit den fatsoenlijken, welbemiddelden
stand moeten gekozen worden, om den bloei der inrigting
te beter te kunnen bevorderlijk zijn, behoeft geene toelich-
ting; ook niet, dat de geest der Directie vrij moet wezen