Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OUDERS, 117
hoort alzoo gewerkt te worden, om overeenstemming te bren-
gen tusschen den geest der school en dien der ouders. Dit
is wel een zeer moeijelijk punt; doch het ligt evenwel niet
in de rij der onmogelijkheden, in dit opzigt eene gunstige
toenadering te bewerken.
Dit kan vooreerst geschieden door den veelvermogenden
invloed van het kind op het ouderhart. W^ordt het kind
liefdevol op de school behandelt, gaat dit gaarne naar school,
zien de ouders heilzame vruchten van het onderwijs, dan
heeft men dezelve al spoedig voor de school gewonnen, en
zij onderwerpen zich alsdan ook gemakkelijker aan de wet-
ten, die dezelve voorschrijft. Wanneer men nu daarbij
de middelen in 't werk stelt, die wij vroeger hebben
voorgedragen, twijfelen wij geenszins of de band, die de
ouders aan de school moet binden, zal daardoor van liever-
lede naauwer toegehaald worden, en is de geest eenmaal voor
deze Inrigting gewonnen, dan is er reeds veel voor het heil
der kinderen gedaan. Overigens zoeke men de genegenheid
der ouders door vriendelijke behandeling en voorkomendheid
van den kant der Onderwijzers, en allen, die met hem in
aanraking komen, te winnen. Een vriendelijk woord brengt
vrienden voort en verwekt, vooral bij arme menschen, die
zoo dikwijls, onregtvaardig genoeg, de nederbuigende liefde
van hunne meerderen moeten derven, eenen onuitwischbaren
indruk, zoodat zij daardoor zeer gemakkelijk voor het goe-
de gewonnen worden. Ook hier doet de liefde wonderen.