Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HELPERS EN HELPSTERS. llD
een zedelijk en verstandelijk overwigt, geheel te beheerschen;
welke eigenschappen nogtans gevorderd worden, om eene
talrijke school, waarin kinderen tot dertien, veertien jaren
worden aangetroffen, naar vereisch te besturen.
Het zoogenoemd spelend onderwijs, voor eene Bewaar-
school eene eerste behoefte, mag zich, in zekeren zin, in eene
gewone Lagere School al niet veel verder uitstrekken dan
vtot de leerlingen der laagste klasse. Zonder eenen minzamen,
opgeruimden en vriendelijkeu toon in den omgang met ver-
der gevorderde kinderen te verloochenen, dient nogtans het
onderwijs op de Lagere School, bij de en 3'^'' klasse,
noodwendig eene rigting te nemen, welke de kinderen leidt
tot eene ernstige beoefening der schoolvakken, die op de-
zelve onderwezen worden, zonder evenwel de leerlingen aan
geestelijke overspanning bloot te stellen.
Staat er eene Onderwijzeres aan het hoofd eener talrijke
Bewaarschool, dan zouden wij daaronder tevens een' geschik-
ten, bekwamen Helper, van een standvastig karakter en krach-
tigen wil, wenschen aangesteld te zien, om het moeijelijkste
deel van het werk op zich te nemen, en op zijnen tijd,
door mannelijke kracht, de tucht te helpen bevorderen de
gehoorzaamheid te handhaven. De hooge noodzakelijkheid is
ons hiervan meermalen gebleken, ook om het zachte karak-
ter eener Onderwijzeres, dat zich altijd moet blijven open-
baren in blik en woord en stem, kortom, in het geheele
voorkomen, te helpen bewaren. Of is eene kijvende, met
eene mannelijke stem roepende, bevelende, dreigende vrouw,
niet hatelijk in het oog des kinds en anderen??.....
Dienstmaagd.
Tot het personeel van eene Bewaarschool, als wij bedoelen.