Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iii HELPERS EN HELPSTERS.
eigendoinmelijke van de betrekking, waartoe men zich geheel
wenscht te vormen, magtig te worden, waardoor men dan ook
eindelijk eene natuurlijhe geschiktheid erlangt, die ons voor
andere werkzaamheden minder geschikt maakt.
Bovendien bedenke men, dat er zeer veel met het kleine
volkje in eene Bewaarschool valt te beredderen, waarbij de
handen van den jongeling verkeerd staan en dat hem ook
niet voegt te verrigten, zoo dat het zelfs overbodig mag geacht
worden, hier meerder redenen bloot te leggen, waarom men
zich in dezen bij voorkeur van Helpsters, jonge meisjes van
beproefde geschiktheid, in de Bewaarschool dient te bedienen.
Wij geven hierbij bovendien in bedenking, of een jongeling,
die eenmaal aan het hoofd eener Lagere School hoopt ge-
plaatst te worden, zich daarvoor niet eenigermate ongeschikt
maakt, wanneer hij zich in zijne voornaamste vormingsjaren,
geheel plooit naar de behoeften der kleine hinderen, en
zich afrigt, om daarmede natuurlijk te hunnen omgaan?
Het is natuurlijk goed voor zijne vorming, wanneer hij ook in
de Bewaarschool de gangen der kindertjes bespiedt, hunne
natuur onderzoekt, de ontwikkeling der zielsvermogens gade-
slaat enz.; maar deze oefening moet dan ook hoofdzakelijk
ingerigt worden, om zijne vorming tot Schoolonderwijzer
daardoor bevorderlijk te zijn, niet om zich ongeschikt te
maken voor de Bewaarschool. Want, in den regel, zijn
slechts enkele goed gevormde Schoolonderwijzers in staat,
om op eene natuurlijke, spelende en vormende wijze met
drie- en vierjarige kleinen te kunnen omgaan, en zij, die
zich in den omgang met zulke jonge kinderen veel hebben
geoefend, missen dan ook, in den regel, de noodige ernst,
waardigheid, kracht in blik en woord, en bovenal de takt,
om kinderen boven acht, negen jaren voor het eigenlijke
onderwijs tc winnen, aan hetzelve te boeijen en hen, door