Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
zenden Lij duizenden gevondenwelke te huis noch eene goede
verzorging noch eene behoorlijke opvoeding hunnen erlangen,
omdat hunne nijvere ouders gedrongen worden, ieder uur uit te
koopen en dikwijls uithuizig moeten zijn, ten einde het lieve
hrood voor het gezin te verdienen, waartoe thans, over 't
algemeen, bij de vermeerdering der behoeften en vermindering
van de bronnen van bestaan voor de handwerkslieden, veel
meer tijds en moeite worden gevorderd, dan voor een vierde
eeuw. De kleine kinderen zijn voor zulke ouders veelal
onoverkomelijke beletselen, om hierin naar wensch te ^sla-
gen, zoodat zij willens of onwillens gedrongen worden, zich
zoo veel mogelijk, hoe dan ook, van de oppassing der kin-
deren te ontslaan, de zorg aan oudere kinderen (die dan de
school niet kunnen bezoeken) opdragende of hen aan hun
eigen lot, in of buiten 's huis, overlatende; de oorzaak van
zoo vele ongelukken, de bron van zoo vele zedelijke ge-
breken.
Duizenden bij duizenden worden er bovendien onder die kin-
deren aangetroffen, wier ouders zoo weinig verstandelijke en
zedelijke beschaving hebben genoten, dat zij, ofschoon dan
ook den noodigen tijd bezittende, om zich met de kleinen
te kunnen bemoeijen, evenwel geen flaauw denkbeeld van
eene verstandige opvoeding hebben, en alzoo buiten magte zijn,
goede grondslagen te leggen voor der kinderen waarachtig ge-
luk, door hen te hoeden voor aanschouwingen, leeringen
en voorbeelden, welke zeer nadeelig kunnen werken op.
de aankweeking van reine deugden en de vorming van een goed
karakter, en door hen veelvuldig in de gelegenheid te stellen