Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HELPERS EN HELPSTERS. llD
Helpers en Helpsters.
Wat wij daar straks gezegd hebben opzigtelijk de ver-
eischten van eenen Hoofdonderwijzer of eener Hoofdonder-
wijzeres, kan ook ten deele toegepast worden op de Helpers
en Helpsters, waardoor wij die personen verstaan, welke,
onder den Hoofdonderwijzer of Hoofdonderwijzeres, ten dien-
ste der leerlingen werkzaam zijn.
Is er een Onderwijzer aan het hoofd eener Bewaarschool
gesteld, dan houden wij het voor verkieslijk, dat hij Help-
sters tot zijne dienst hebbe, en wel om redenen, als wij vroe-
ger, bladz. 95 en verv. te kennen gaven.
Meisjes van vijftien tot minstens twintig jaren, bezield
met lust en ijver voor het vak, en van goeden aanleg, zijn,
wij herhalen het, over 't algemeen, veel handelbaarder bij
kleine kinderen en kunnen veel meer diensten bewijzen dan
Helpers of Ondermeesters, welke het meestal ook aan de reg-
te takt hapert, om met Ueine kinderen om te kunnen gaan,
terwijl zij zich ligt te veel gekunsteld, onnatuurlijk, ja zelfs
niet zelden bespottelijk en laf voordoen, als zij zich alle
moeite willen geven, om kinderlijk en bevallig te schijnen.
De vurige jongeling wordt veelal een huichelaar, als
hij het karakter van een kindermeisje wil aannemen, dat
meestal van de natuur heeft, wat de jongeling door kunst
moet trachten eigen te worden. En hoe ver hij het hierin
ook moge brengen, hij zal nimmer zoo bevallig en innemend
worden voor bet kind, — dat in dezen naauwkeuriger ziet en
fijner gevoelt dan de meerbejaarde, — als eene geschikte Help-
ster. Hier geldt mede, wat ook bij de opleiding tot alle andere
betrekkingen in aanmerking komt, wat men wenscht te wor-
den, moet men geÄeeZ trachten te worden, en hiertoe is noodig,.
dat men al zijne krachten inspanne, oefene en afrigte, om het