Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
■ Ü 112 OVER DE EIGENSCHAPPEN ENZ.
c !'

' ■ Een ziekelijk en zwak man (of wel eene ziekelijke of zwak.
' ' ke vrouw) kan ook met den testen wil niet aan zijne hooge
verpligtingen beantwoorden. Hij schiet in alles te kort en
ontrooft tevens den kinderen het genot der vrolijkheid, daar
? hem gemeenlijk alle vrolijkheid en geraas hindert. Het ont-
breekt hem veelal aan eenen veerkrachtigen wil; aan vlugheid,
;ï i vaardigheid en lust, om bestendig werkzaam te zijn en over-
I . al en altijd de eerste helper te wezen; aan geduld, om vele
'f moeijelijkheden te verdragen; aan ligchamelijke kracht, om
de dagelijksche vermoeijenissen te kunnen verduren enz.
Niet minder kimnen inwendige, ligchamelijke zwakheden
hem geheel ongeschikt maken voor zijnen werkkring, zoo
als daar zijn: zwakke longen, eene zwakke stem, zwakke
ingewanden en wat dies meer zij.
Overigens wekt een persoon, die ligchaamsgebreken bezit,
welke hem een onaangenaam voorkomen geven, ligtelijk de
spotlust van menig kind op, dat hem zeer hinderlijk moet
worden in het getrouw en ijverig vervullen van zijne ver-
pligtingen, en hij dient daarom niet aan het hoofd eener
school, van welken aard ook, geplaatst te worden.
Dan genoeg; wij meenen thans de belangrijkste eigenschap-
pen van eenen Onderwijzer of eener Onderwijzeres, aan het
hoofd eener Bewaarschool te plaatsen, opgegeven te hebben,
liet spreekt van zelve, dat het moeijelijk is, al deze ei-
genschappen in denzelfden persoon vereenigd te vinden; doch
de keus moet zich nogtans naar dezelve regelen, en bij de
i opleiding v^n jongelingen of meisjes tot Onderwijzers of
Onderwijzeressen, dient men scherp op dezelve te letten en
moet men nimmer ligtvaardig het besluit nemen, dezen of
Ij' genen kweekeling, om het bezit van een paar goede eigen-
'/(i schappen, met voorbijzien van de overige, tot eene zoo ge-
wigtige en moeijelijke betrekking op te leiden.
itV