Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS, 103
liefde, de moeder van lust en ijver, voor het edele vak,
waarvoor hij moet leven — geheel (onverdeeld) leven!--
En merken wij niet op het eerste gezigt die liefdeloosheid
(ledigheid aan liefde) uit den geest der school, uit den geest
der kinderen? Hier geldt bovenal de uitspraak van den Bij-
bel: al spreekt men ook met engelen tong en men heeft den
geest der liefde niet, zoo is men te vergelijken met eene lui'
dende schel, een klinkend metaal.
En welke heerlijke vruchten zijn er niet te wachten van
het werk eens opvoeders, wanneer deze door zijne liefde de
wederliefde en het vertrouwen der kleinen verwerft, die
deze liefde beantwoorden door volgzaamheid en vertrouwend
aannemen van zijne lessen en vermaningen!
Daarom stelle men nimmer iemand aan het hoofd eener Be-
waarschool, wiens geest in dezen niet beproefd is bevonden.
En daar deze geest zich niet laat scheppen, maar ontwikkelen,
spreekt ook hier de noodzakelijkheid, dat er in elke Bewaar-
school zeer jeugdige menschen voor dezelve als ware het opge-
voed moeten worden; opgevoed van de jeugd af aan, opdat
het werk, aan deze inrigting verknocht, een levendmakende
arbeid worde van hem of haar, die hetzelve verrigt, en niet
een werk van eene weduwe of van eenen man, die uit me-
delijden wordt geholpen aan brood, en dus het verhevenste
werk des menschen om den wille van dat brood op zich neemt.
6. De Hoofdonderwijzer (of Hoofdonderwijzeres) moet
begaafd zijn met eene groote mate van geduld.
De geduldige vermag veel op het kinderlijk gemoed. En
verloopt er wel een schooluur, waarin geen geduld gevorderd
wordt bij kinderen, die veelal door gebrek aan huiselijke
tucht, wegens kinderlijke eigenzinnigheid en onbedachtzaam-
heid, uit gebrek aan verstandelijke ontwikkeling, aan teregt-