Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 OVER. DE EIGENSCHAPPEN
voornaamste voor dezelve is een Onderwijzer of Onderwijze-
res aan het hoofd te hehhen, die de geschiktheid en takt
hezit om op eene onderwijs- en opvoedkundige wijze met
de kleinen te kunnen omgaan.
5. De Hoofdonderwijzer {of Hoofdonderwijzeres) moet
al verder, als hij vruchtbaar werkzaam zal zijn, bovenal
lust en liefde voor het werk hebben, dat aan zijne zorg
is toevertrouwd en daarenboven een kindervriend zijn.
Wat baten ook hier kunde en geschiktheid, wanneer het
hapert aan lust en liefde, waardoor de Onderwijzer voor
zijne kinderen een vader, de Onderwijzeres eene moeder
tracht te zijn, die met opoffering van gemak en rust zich
geheel wijden aan de eeuwige belangen der kindschheid en
met onverdrotene zorg, hand, hart en hoofd in de werk-
zaamheden daarvoor laten deelen, gevoelende welk een ver-
heven werk in hunne handen is gelegd; welk een schat de
ouders aan hen toevertrouwen, welk een verantwoording
God daaromtrent van hen vordert! Wie toch heeft meer
te streven naar gelijkvormigheid aan God, dan de opvoeder,
die bereidvaardig een deel van Gods arbeid — opvoeding
van het menschdom — op zich nam?
Liefde maakt ook het moeijelijkste werk ligt. Dit is hier
bovenal geldig. Is de opvoeder tevens een kindervriend,
die zich, naar het voorbeeld van Christus, met liefde over
de hulpbehoevende kleinen erbarmt en in alles hun geluk
bedoelt, zich gaarne met hen bemoeit, dan is hij de regte
man voor eene Bewaarschool en verdient de achting en liefde
van ieder weldenkende. Menigeen echter aan het hoofd eener
Bewaarschool geplaatst, hij moge dan ook in eene voldoende
mate de noodige kunde en geschiktheid bezitten, om met
kinderen nuttig te kunnen omgaan, mist, helaas! die innige