Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 OVER. DE EIGENSCHAPPEN
hartig karakter eene eerste behoefte voor den vormer der
jeugd. Vrolijkheid is het ware element der kinderen, wan-
neer zij gezond zijn. Een knorrig en verdrietelijk man kan
onmogelijk in den geest van het vrolijke kind vallen, Hoe
meer hij hetzelve tracht te naderen, hoe meer hij het van
zich stoot, gelijk dit met de polen ten opzigte van de mag-
neetnaald het geval is. Zoo ook zal hardheid van gemoed,
in tegenstelling van zachtmoedigheid, het kind steeds van
den opvoeder verwijderd houden, nimmer tot hem trekken,
om het te kunnen beheerschen. De zachtmoedige opvoeder
wint alleen de harten der kinderen en vermag veel goeds
op dezelve; terwijl hardheid des harten wrevel, ontevreden-
heid en de zucht tot wraak opwekt.
Vriendelijkheid maakt vrienden.
Het eerst en het meest worden kinderen door eene innige
vriendelijkheid tot den opvoeder getrokken. De vriendelijk-
heid opent de harten en geeft de gelegenheid, gelijk een
milde regen en warme zonneschijn in de lente, om met
vrucht te zaaijen en te planten.
De gulhartige deelt onbekrompen de bewijzen van genegen-
beid aan hen mede, die hij bemint en hoogschat en dit
verwekt vertrouwen en liefde. Zoo ook verwekt zelfs een
gulhartig met beleid mededeelen van zijne ontevredenheid, op
het gemoed van ieder kind een onuitwischbaren indruk, en
drijft het krachtig aan, om zich van zijne fouten te zuiveren.
4. De Hoojdonderwijzer moet voorts geschikt zijn, om de
kinderen naar vereisch te kunnen onderwijzen, op te voe-
den en om zich beminnelijk hij hen te maken.
Voorzeker is dit een allerbelangrijkst punt. Men moge
met de regelen der opvoeding bekend zijn, de noodige kin-
derkennis bezitten en daarenboven een opgeruimd, zachtmoe-