Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS, 103
van hunne jeugd af tot deze gewigtigtige betrekking opgeleid
te worden.
3. , Men moet deugdzaam en godsdienstig zijn; voorts
opgeruimd, zachtmoedig, vriendelijk en gulhartig.
Hoe zal er in eene Bewaarschool eene zedelijke kracht kun-
nen wonen, een godsdienstige geest kunnen heerschen, hoe zul-
len er vrede, vriendschap, vrolijkheid en tevredenheid met mo-
gelijkheid kunnen plaats hebben, wanneer er in den opvoeder
een onreine, een ongodsdienstige geest heerscht? als zijn ha-
telijk karakter de teedere vrolijke hartjes der kleinen van
zich verwijdert, in stede van die tot zich te brengen om ze
in zijn hart op te kunnen trekken. Hoe zal hij de onbedor-
vene harten kunnen winnen voor deugd en godsvrucht, wan-
neer zijn eigen hart ledig is van dien geest? Geene woor-
den, geene klanken ontwikkelen waarachtige liefde voor deugd
en God, maar het levende voorbeeld geeft kracht en leven
aan de taal van het warme hart. Wanneer de harten in dezen
geest tot elkander spreken, wordt het innerlijke leven opge-
wekt, even als de warmte het vruchtbeginsel van het ei tot
leven roept, en tot wasdom verstrekt. Het duizende malen
aangevoerde spreekwoord: Leeringen wekken; voorheelden
trekken, komt hier vooral te pas. Woont er alzoo in den
opvoeder geene zedelijke kracht, geen godsdienstige geest,
dan zal hij nimmer een goed voorbeeld voor zijne leerlingen
kunnen zijn. Wil hij het schijnen? ach! het schijnsel be-
zit geene wezenlijke kracht, het wekt geene warmte, geen
leven, het laat de woorden voor het harte koud, zonder
overtuiging. Bovendien, de huichelaar wordt ook spoedig
door het fijne en reine gevoel van het kind ontdekt, en dan
verliest hij alle liefde en vertrouwen bij hetzelve.
Ook is een opgeruimd, zachtmoedig, vriendelijk en gul-