Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
en leven wordt daardoor nog dagelijks onder hetzelve verspreid-
Ja , ons Vaderland heeft het geluk zich te kunnen beroemen op
een volksonderwijs, dat, over 't algemeen, zelden in andere
Staten tot dien graad van volmaaktheid wordt aangetroffen.
Nogtans heeft de ondervinding reeds lang geleerd en zij leert
het nog dagelijks, dat er in ons Land nog veel ter bevorde-
ring van waarachtige verlichting en beschaving moet gedaan
worden. De lagere scholen hebben tot dus ver nog niet die
zegenrijke gevolgen voor de beschaving kunnen opleveren,
die men daarvan voorspelde en verwachtte. Er valt vooral
omtrent de verbetering der zeden over 't algemeen, en
dan inzonderheid in den kring der lagere volksklassen, nog
veel te wenschen over.
Dat evenwel de lagere scholen hieromtrent tot dus ver
niet meer verbetering te weeg bragten, moet men niet alleen
toeschrijven aan hare onvolkomenheden, die haar, even als
alle menschelijk werk, aankleven, maar voornamelijk ook
aan de gebreken, die de huiselijke opvoeding, vooral in de
lagere standen, oplevert en dan bovenal (*) ten opzigte van
die jonge kinderen, welke de lagere school nog niet bezoeken
wegens hunne jaren en vatbaarheid, of daarvan ook wel te
laat gebruik maken. Onder die kinderen toch worden dui-
(*) Andere oorzaken deelden wij in de Praktische Handleiding voor
Kunstmatige Ligchaamsoefeningen enz, mede. Daar hebben wij getracht to
bewijzen, dat de verderfelijke zucht van vele opvoeders, om den geest der
kinderen op te offeren aan het ligchaam en hunne hoofden ontijdig en on-
gepast op te vullen met allerlei wetenschap ; dat de drift om de kinderen
vroeg geleerd en groot te maken , vroeg te gewennen aan inspanning van
den geest , en hun ligchaam te kluisteren aan de schoolbank , dat die zucht
mede eene van de voornaamste redenen is , welke vele vruchten van het
verbeterd onderwijs vernietigt.