Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOOFDONDERWIJZERS, 103
Olli aan die verheven roeping te kunnen beantwoorden; om
het doel van zijn bestaan te doorgronden; zijne inzigten te
verhelderen, de middelen te onderscheiden, welke het hooge
doel zijns levens kunnen tegenwerken of bevorderen.
Maar het onderwijs moet dan ook mede dienen, om den
mensch door het aanleeren van velerlei kunstvaardigheden
(lezen, schrijven, rekenen, het leeren van maatschappelijke
bedrijven enz.) en het' mededeelen van wetenschappelijke
kennis, in staat te stellen, zichzelven meer en meer te kun-
nen beschaven, om eenmaal als een nuttig werkzaam burger
te kunnen leven; doch dit is slechts middel en in zoo ver
nevendoel, als de bedoelde kunstvaardigheden en kennis noo-
dig worden geoordeeld voor de maatschappelijke betrekkingen.
Dit nu moet de hoofdstrekking van iedere schoolinrigting en
bovenal ook van de Bewaarschool zijn. Daarom moet de
Hoofdonderwijzer (of Hoofdonderwijzeres) een onderwijs- en
opvoedkundig man zijn, een man dus, die met de regelen
van onderwijs en opvoeding, zoo theoretisch s\spraktisch, be-
kend is. Want hoe toch zal hij met vrucht kunnen werk-
zaam zijn, om de ontwikkeling der verstandelijke vermogens
(waarover nader) op eene doelmatige wijze te bevorderen;
hoe zal hij het zedelijk en godsdienstig gevoel der kleinen
opwekken en versterken, het begeervermogen leiden en leeren
besturen, wanneer hij niet in staat is naar wetenschappelijke
regelen te kunnen handelen; als hij niet in staat is, om die
te kunnen wijzigen, naar de bchoejten van ieder individu?
Hoe zal hij het onderwijs eene opvoedkundige rigting kun-
nen geven, als hij niet bekend is met de verschillende leer-
vormen, leergangen (waarover mede op zijne plaats zal wor-
den gesproken), met de doeltreffenste leer-methoden; als hij
onmagtig is, den besten cn koristen weg te kiezen, om tot
zijn doel te komen? Ook hier is de wetenschap een fakkel.