Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 OVER DE EIGENSCHAPPEN
De Onderwijzer moet tegelijk opvoeder zijn; de Onderwijze-
res opvoedster, omdat het hoofdoel van alle onderwijs opvoe-
ding moet wezen. Dit wil zeggen, dat men de kinderen, ook
door middel van het onderwijs, moet vormen tot verstandige,
zedelijke en godsdienstige menschen. Het moet alzoo bij den
Onderwijzer niet het hoofddoel zijn, om b. v. den kinderen
het lezen, schrijven, rekenen en wat dies meer zij, te leeren,
want veel te weten en te kennen kan den mensch niet geluk-
kig maken: alleen reine deugd en godsvrucht kunnen dit.
Daar staat geschreven: de wetenschap vergaat, maar de
kennis van God en Jezus Christus, dien Hij gezonden
heeft, Uijft in eeuwigheid bestaan; immers wanneer deze
kennis het middel wordt tot heiliging des harten voor God;
als zij strekt tot leidsvrouw, om den mensch in staat te
stellen, te streven naar gelijkvormigheid aan God, door de
leeringen en het voorbeeld van Hem, die tot 's menschen
heil hier op aarde is gezonden. Het onderwijs moet dus
hoofdzakel^k strekken, om den geest van den jeugdigen mensch
daartoe geschikter te maken. Het moet dienen, om de kie-
men tot het hoogere doel des levens, de kiemen van deugd
en godsvrucht te helpen ontwikkelen, ten einde het hart,
zoo vroeg mogelijk, veredeld worde door zedelijke en gods-
dienstige gevoelens, de jeugdige mensch in staat worde ge-
steld, zich zeiven mede door de kracht der deugd en gods-
vrucht te beheerschen, zijne verkeerde neigingen te beteugelen,
zijnen wil te buigen. Het onderwijs moet daartoe de denk-
kracht opwekken en versterken; want de mensch is een
denkend wezen en wordt door zijnen denkenden geest bo-
venal in staat gesteld, om er naar te streven zijnen Schep-
per gelijkvormig te worden; het hoofddoel van zijn leven.
Hoe doelmatiger men nu zijne verstandelijke vermogens
ontwikkelt en versterkt, hoe beter men hem in staat stelt,