Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE AFDEELING.
over de eigenschappen van den hoofdonderwijzer
of van de hoofdonderwijzeres en van
de helpers en helpsters,
Over de eigenschappen van den Hoofdonderwijzer of
van de Hoofdonderwijzeres,
1. De Hoofdonderwijzer [of Hoofdonderwijzeres) moet
genoegzame onder^vijs- en opvoedkundige kennis bezitten.
De geest der school gaat uit van den Ondervv^ijzer (of van
de Onderwijzeres), aan het hoofd derzelve geplaatst, Is deze
geen verstandig Onderwijzer en opvoeder, dan zal noch de
geest der school, noch de geest der methode, en dan zullen
bij gevolg ook de vruchten van den onderwijs- en opvoed-
kundigen arbeid, onvolkomen zijn, en te onvolkomener, naar-
mate hij minder met de wetenschap van opvoeding en on-
derwijs bekend is. Ook de beste onderwijs- en opvoedkundige
methode kan slechts zeer onvolkomene gevolgen opleveren,
wanneer de Onderwijzer of opvoeder dezelve niet begrijpt, en
naar de behoeften der leerlingen kan aanwenden, en hoe zal
hij dat kunnen, zonder onderwijs- en opvoedkundige kennis?
Maar wij spraken daar van opvoeden, en willen op de
beteekenis van dit woord de aandacht van onze lezers cn
lezeressen gaarne geheel gevestigd hebben.