Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HELPERS EN HELPSTERS DER BEWAARSCHOLEN. 99
maker! houd u bij uw leest! De man kan geene zorgvuldige
dienstmeid, verzorgster of Onderwijzeres van kleine kinderen
zijn; de zorgvuldige dienstmeid, verzorgster of Onderwijzeres
geen geschikte Onderwijzer. Ons gevoelen komt alzoo hier-
op neder: In eene Bewaarschool, als wij schetsen, dient
het opzigt, en alle mannelijke werkzaamheden, aan eenen
Onderwijzer opgedragen te worden; of, als er eene Onder-
wijzeres aan het hoofd der school wordt gesteld, aan eenen
geschikten Helper; maar het grootste deel van de zorg voor
de opvoeding behoort altijd opgedragen te worden aan eene
geschikte vrouw; en niet alleen dat, maar ook nog een deel
van het onderwijs, indien de Onderwijzeres of Helpster
daarvoor de noodige geschiktheid bezit; daar dit juist dan
de meeste vruchten geeft, wanneer het hart der kinderen
naauw verbonden is aan hem of aan haar die onderwijst.
Ook zouden wij hierom, bij voorkeur, jonge meisjes tot
medehelpsters kiezen, in plaats van jongelingen, omdat de-
ze doorgaans meer geschiktheid bezitten, voor eene tee-
dere oppassing dan de jongelingen, en dus meer diensten
dan deze aan de school kunnen bewijzen. Overigens kan het
werk ook des noods tussehen jongelingen en meisjes verdeeld
worden: het mannelijk gedeelte aan de Helpers, het vrou-
welijk gedeelte aan de Helpsters.
In de uitmuntende Groninger Bewaarschool heeft men
eenen Onderwijzer aan het hoofd en daaronder eene Onder-
wijzeres aangesteld, terwijl er bovendien nog Helpers en
Helpsters in aangetroffen worden. Is de school ingerigt als
een huisgezin, waarin vader en moeder zich beide met het
huisbestuur en de opvoeding bemoeijen, en de een helpt,
waar de ander te kort schiet, dan moet zij wel goede re-
sultaten opleveren. Huisgezinnen, waar de een of ander ont-
breekt, hoe ongelukkig zien die er doorgaans uit! Zoo ook