Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 OVER DE ONDERWIJZERS, ONDERWIJZERESSEX,
De ondervinding leert het dan ook, dat eene kinderlieven-
de en overigens geschikte vrouw, in eene Bewaarschool ver
boven eenen man moet gesteld worden, wat aanbelangt de
verzorging der kinderen, naar het ligchaam en het hart; en
bezit zij mede de gave, om een regt kinderlijk en opvoed-
kundig onderwijs te kunnen geven, dan ook verdient zij hier-
in boven den man gesteld te worden, Ligtelijk zal deze of
gene het een en ander op het aangevoerde willen afdingen,
en zich beroepen op de proeven van onderrigt, die hier en
daar door Onderwijzers in de Bewaarscholen worden gegeven,
welk onderwijs men met het meeste genoegen aanschouwde.
Wij antwoorden ook hier, dat er geen regel zonder uit-
zondering bestaat; maar voegen er tevens bij, dat ook in
deze zaak niet ieder voor bevoegd mag gehouden worden,
om te kunnen beoordeelen, wat er toe behoort, om in den
geest der kinderen te spreken, en wat al of niet uit het
hart van den man kan voortkomen, zonder veinzerij, ge-
maaktheid en zekere, voor den kenner onverdragelijke, zucht
om te schitteren door eene onnatuurlijke lieftalligheid. Hoe
walgelijk wordt ligt de man in het oog van den praktisch
opvoedkundige, die zich bij de kleinen wil aanstellen als
eene lieve moeder, en door overdreven zoete woorden en
eene gemaakte vriendelijkheid — die terug stoot in plaats
van tot zich te trekken — de harten der kinderen wil win-
nen; die zich als een tooneelspeler aanstelt en bedelt om be-
wondering..... De vrouw, en ook zelfs de bejaarde vrouw,
kan regt kinderlijk, aantrekkelijk en onderhoudend voor klei-
ne kinderen wezen, zonder ooit laf en vervelend te worden;
de man zeldzamer; die er zich aan waagt, om het te schij-
nen, verliest veelal geheel zijne waardigheid als man en
wordt op zijn best een amphibie, of een huichelaar, dien
inen niet vertrouwen mag. Neen, hier geldt ook het: schoen-