Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
helpers en' helpsters der bewaarscholex. 97
moge nu en dan ook al eens overvloeijen yan zoete namen
en een veelvuldig herhalen van: »lieve kindertjesP^ het is
er echter verre van verwijderd, dat deze zoete woorden be-
stendig, in zijn vrgen toestand, uit zijn hart zouden vloeijen.
Hij ondervindt maar al te zeer, dat, gelijk zeker schrijver
spreekt: » de onschuld en bevalligheid der kinderen bedrie-
gelijke woorden zgn; dat de kinderen geheel anders zijn
dan de engeltjes van Bassano en de jonge beidjes van Ber-
qttv, en dat zij, die den omgang met kleine kinderen af-
schilderen als het leven der herders van virgn^nrs, hetwelk
gesloten wordt, tussehen de kudde en de liefde, even zeer
dwalen als zij, die den schijn voor het wezen aanzien. De
man rust zich uit ten strijde, tegen opkomende driften; hij
plooit zich voor eenen tijd naar de onderscheidene begrip-
pen; hij is inschikkelijk voor de gebreken; antwoordt met
bedaardheid op terging en berispt met welwillendheid; maar
bij de aanhoudende beproeving van zijn geduld, bij den
herhaalden tegenstand van eenen weerspannigen wil, en van
eene onverzettelijke koppigheid, zwelt eindelijk het hart van
hem; het wordt geschokt en gloeit, en zoo al zgn hand we-
derhouden wordt door de edelmoedigheid jegens eenen zwak-
ken vijand, of door de schaamte voor de openbare meening,
en hij zich onthoudt van te slaan, toch schittert het vuur der
gramschap in zijne oogen, en zijne woorden donderen dreigend.
Het tergende kind lacht daarover welligt in het geheim; maar
de onschuldige kinderen sidderen van vrees, sluiten hunne
harten en worden er op bedacht, om in de logen eene be-
schutting te vinden tegen een woest en schrikbarend gezag."
Zoo iets moge nu vergeeflijk voor den man zijn, ja zelfs
min nadeelig worden geacht voor de jeugd in de Lagere en
Hoogere Scholen, in de Bewaarschool mag deze onstuimig-
heid des harten niet worden geduld.